Çalışan Adayı KVKK Açık Rıza Beyanı

“Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” gereğince, kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin, sağlık verilerimin işlenmesine ilişkin İşe Alım Başvurusu Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni’ni okudum.

Kişisel verilerimin, özel nitelikli kişisel verilerimin Aydınlatma Metninde sayılı amaçlar doğrultusunda;

Başvurunun olumsuz sonuçlanması halinde, ileride açılacak pozisyonlarla ilgili iletişime geçilebilmesi ve bilgilerin saklanması,

Amaçlarıyla işlenmesine ve yasal süreler dahilinde saklanmasına;

Tarafımca beyan edilmesi halinde engellilik durumuma ilişkin bilginin yasal düzenlemelerde yer alan işveren yükümlülüklerine (engelli çalıştırma zorunluluğu) uyum amacıyla Türkiye İş Kurumu ile paylaşılmasına;

Ayrıca yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında paylaşımın gerekli olduğu diğer kişi ve kuruluşlara aktarılmasına muvafakat ederim