Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilere İlişkin Açık Rıza Metni


Aköde Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“AKÖDE” veya “Şirket”), kullanıcılara ilişkin kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olup işbu Rıza Metni ve Müşteri Beyanı ile Kanun uyarınca kullanıcıların AKÖDE tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aşağıda belirtilen durumlar için açık rızalarının temini hedeflenmektedir.

Müşteri Beyanı

Kişisel verilerimin, AKÖDE tarafından; Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Şirketimiz tarafından beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve iletişime geçilmesi amaçlarıyla Aköde Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. Kişisel Verilere İlişkin Müşteri Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde AKÖDE veri kayıt sistemine kaydedilmesine ve bu sistemlerde sınıflandırılarak mevzuatın öngördüğü süre boyunca saklanmasına, AKÖDE’ye hizmet sağlayan gerçek ve tüzel kişiler ile yasal yükümlülüklere uygun olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlar ile paylaşılmasına muvafakat ediyorum.